روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

روانشناسی بالینی

۱۲ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

در ادامه مطلب به مرور تکنیک های معنادرمانی می پردازیم.

 ویکتور فرانکل دانشجوی پیشین باورهایی مانند باورهای بینز وانگر و رولومی داشت. ولی رویکرد او به روان درمانی ناهمانند است . آن چه فرانکل را از سایرین متمایز می کند تاکید او بر معنای زندگی است . بر اساس باور فرانکل وجود انسان از سه سویه ی جسمانی ، روانی و روحانی برخوردار است که بخش روحانی انسان سویه ی منحصر به فرد او است و ممکن است توسط سویه های دیگر محدود شود ولی چه بسا با آسیب سویه های روانی و جسمی در آدمی ، سویه ی روحانی او دچار آسیب نشود.

محتوی در ادامه مطلب

از نظر تاریخی ، وجود گرایی در روانشناسی موضوعی جدید است . روانشناسی وجودی یک مکتب نیست ، بلکه یک نهضت فکری و جریانی است که از فلسفه وجودی نشات گرفته است . در این تفکر انسان به عنوان یک موجود منحصر به فرد در جریان هستی در نظر گرفته می شود . هرفردی از نظر زندگی درونی خود ، منحصر به فرد است  . ادراک و ارزشیابی هرفرد از جهان ، مختص خود اوست و عکس العملش نسبت به جهان از ویژگی خاصی برخوردار است . هدف روانشناسی وجودی بسط مفهوم جامعی از انسان است که می خواهد موجودیت واقعی و تمامیت وجودی وی را بررسی کند . وجودگرایی با هوشیاری ، استعدادها ، احساسات، حالات روانی و تجارب مربوط به هرفرد در جهان و درمیان انسان های دیگر سروکار دارد.

روانشناسی وجودی رامی توان بسان نظامی سازمان یافته انگاشت که امروزه آن را همچون روانشناسی انسان گرا  به عنوان نیروی سوم در نظر می گیرند . این رویکرد فلسفی به برخی مفهوم های برجسته ی زندگی انسان و وجود می پردازد.

یکی از بزرگترین مشکلات اغلب کشورها در عصر امروز، پدیده سوء مصرف مواد است که بطور مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت، کیفیت زندگی ساکنین آن ها را تحت الشعاع قرار داده است. دسته بندی ها مختلفی از نوع مواد اعتیاد آور، نحوه مصرف مواد و انواع اثرات جسمی و روانی آنها ارایه شده است. یکی از این دسته بندی ها مربوط به الگوی مصرف مواد مخدر است.

مواد محرک

 در ادامه مطلب ضمن معرفی چند مواد محرک شایع، مباحث تخصصی مربوط به این مواد را مرور خواهیم کرد...

     اعتیاد کلمه ای است عربی از ریشه عاد و به معنای چیزی را به عادت پذیرفتن و به چیزی و خوگرفتن . در چند دهه اول قرن بیستم، واژه اعتیاد به مواد شیمیایی به حالتی خاص اطلاق می شد که در اثر مصرف مواد به وجود می آمد. در سال 1931 میلادی واژه های عادت دارویی و اعتیاد دارویی به وسیله تاتوم و سیورز به عنوان واژه های جایگزین برای اعتیاد مطرح شد.

امید به زندگی

     اعتیاد به انواع مواد یکی از جدی­ترین معضلات بشری در سال­های اخیر و یکی از پیچیده­ترین پدیده های انسانی می باشد که به عنوان الگوی غیر تطابقی مصرف مواد منجر به بروز مشکلات مکرر شغلی، اجتماعی و قانونی می­گردد (. معضلات اجتماعی این مسئله در کشورهای در حال توسعه، چشمگیر بوده و این کشورها به دلیل دارا بودن بافت جمعیتی جوان، در معرض خطر بیشتری قرار دارند .

برخی از نظریه پردازان معتقداند قاره اروپا در قرن نوزدهم سه نوع جهان وطنی سیاسی- اجتماعی به دنیا عرضه کرد: نخستین آن دعوت به جهان وطنی کمونیسم بود که تنها از آن مرکبی بر روی کاغذ باقی مانده است. دوم دعوت به جهان وطنی کاسموپلتیک که شرکتهای بزرگ تجارت بیرق آن را برافراشتند و امروزه به شرکت های چند ملیتی تبدیل شده اند و هر روز سیطره بیشتری می یابند و سوم جهان وطنی مافیای قاچاق و دادو ستدهای غیر قانونی که پایه و اساس آن را تجارت مواد اعتیاد آور تشکیل می دهد.