روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

با مدیریت حسین دانش آموز - روانشناس بالینی

یکی از بزرگترین مشکلات اغلب کشورها در عصر امروز، پدیده سوء مصرف مواد است که بطور مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت، کیفیت زندگی ساکنین آن ها را تحت الشعاع قرار داده است. دسته بندی ها مختلفی از نوع مواد اعتیاد آور، نحوه مصرف مواد و انواع اثرات جسمی و روانی آنها ارایه شده است. یکی از این دسته بندی ها مربوط به الگوی مصرف مواد مخدر است.

     به طور کلی تغییرات الگوی مصرف مواد را می توان از سه منظر تغییر سن شروع مصرف مواد، تغییر نوع ماده مصرفی، تغییر نحوه مصرف مواد مورد بررسی قرار داد.

     تغییر نوع ماده مصرفی از افیونی ها مانند تریاک، شیره و هروئین به سمت محرک ها مانند شیشه یکی از چالش های مهم جامعه مبارزه با مواد مخدر در ایران محسوب می شود. اگر چه امار های دقیق و مدونی در مورد میزان مصرف محرک ها، نحوه تولید، میزان تولید و میزان آسیب های ناشی از آنها در کشور وجود ندارد، با این حال گزارش های متخصصان ترک اعتیاد و منابع انتظامی تا حدودی می توانند دیدگاه قابل قبولی برای این معظل به ما ارایه دهند. به طوری که حدود 26 درصد از جمعیت معتادین، معتاد به مواد صنعتی هستند که آمار بالایی است و متاسفانه روز به روز در حال افزایش است( نیک آذین، 1394).

 به طور کلی تغییرات مربوط به نوع ماده مصرفی را می توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد:

1.ضعف در آگاهی و رشد باورهای غلط

باور های غلط در مورد مواد محرک صنعتی مانند شیشه را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

الف: باور غلط شیشه حاوی مرفین نیست، پس  اعتیاد  ندارد و مصرف آن باعث اعتیاد نمی شود:

     واقعیت اینست که شیشه یک ماده محرک بسیار اعتیاد آور است بطوریکه در بسیاری از مقالات پزشکی قدرت اعتیاد زایی آنرا بیشتر از مواد محرکی مانند کوکائین می دانند. حقیقت آن است که بسیاری از معتادین مصرف‌کننده شیشه با همین انگیزه اقدام به مصرف نموده و یکبار مصرف سبب ایجاد تمایل و احساس مثبت برای ادامه مصرف در آنان شده که موجبات وابستگی روانی به اینگونه مواد را در آنان فراهم نموده است.

ب: باور غلط پایین بودن آسیب های ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی

     تبلیغات سوء در جهان به گونه ای است که وانمود می شود، آسیب های ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از انواع موادمخدر طبیعی (افیونی ) است و مصرف مواد شیمیایی خطری برای سلامتی افراد ندارد. پژوهش ها نشان داده است که آثار سوء ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی به مراتب بالاتر از آثار موادمخدر طبیعی است و خسارت های شدید روانی در ابعاد مختلف، خط بطلان بر این تبلیغات دروغین کشیده است.

ج: ایجاد انرژی مضاعف به واسطه مصرف مواد صنعتی و شیمیایی:

      عده ای بر این باورند که مصرف مواد صنعتی سبب احساس شعف و شادمانی و انرژی مضاعف خواهد گردید. باید یادآور شد که مصرف مواد صنعتی سبب ایجاد توهم در ذهن و بروز لطمه به سیستم اعصاب مرکزی مغز خواهد شد. بنابراین بیمار مغزی نمی تواند با احساس شعف و ... روبرو گردد.

د:  افزایش قوای جنسی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی:

      تبلیغات مسموم در جامعه دلالت بر این موضوع دارد که مصرف مواد صنعتی سبب افزایش قوای جنسی خواهد شد. در حالی که نتایج بررسی های صورت پذیرفته ، حکایت از آن دارد که در دراز مدت همزمان با وابستگی روانی به مو اد صنعتی، میل جنسی در مصرف کننده را کاهش می دهد و سبب تضعیف قوای جنسی خواهد شد.